Initiatieven en participaties

Wie mijn artikel over ‘samenscholen‘ heeft gelezen, weet dat naar mijn mening een groep het beter doet dan een individu alleen. Ook als ZZP’er hou ik van samenwerken.

Redacteur
Als mede redacteur van het Zelfstandig Nieuwsblad en de website gebiedseconomie.nl biedt ik met mijn mederedacteuren de mogelijkheid om kennis te delen en discussies te voeren. U kunt zelf deelnemen aan de site Gebiedseconomie.nl en u abonneren op het Zelfstandig Nieuwsblad door een mail te sturen naar: co-en@freeler.nl

Tussen huur en koop
Met Abdel Salemi van SENS Real Estate werk ik aan vernieuwende financiële producten voor woningbouwcorporaties. Deze producten combineren bestaande regelgeving en transparantie voor corporaties en huurders zodat nieuwe woonproducten ‘tussen huur en koop’ ontstaan. zie Co & SENS

Grijze Haren
Vier jaar geleden is ‘Grijze Haren’ ontstaan. Op mijn initiatief hebben (ex-)bestuurders en (ex-)ambtenaren zich verenigd om wethouders en andere bestuurders in de luwte te ondersteunen met kennis en als klankbord. Interesse voor de samenwerking kunt u tonen door een mail te sturen aan co-en@freeler.nl

Ingenieurs Zonder Grenzen
Het leven is niet alleen nemen, maar ook geven. Dat doe ik graag in de vorm van tijd en energie aan Ingenieurs Zonder Grenzen (Engineers Without Borders Holland). Deze vereniging heeft zich zelf tot doel gesteld om onze kennis in Derde Wereldlanden beschikbaar te stellen. Als bestuurlid ben ik verantwoordelijk voor fondsenwerving en het project Kidron/Nar Valley